Aktywna turystyka: aktywna zima, pozostała oferta

Świętokrzyskie bajanie

Animacja czasu wolnego składająca się z gawęd świętokrzyskich oraz zabaw taneczno-ruchowych

Szkolenie na czarownice i zbójów

Grupa docelowa: dzieci i młodzież
Czas trwania: ok 1,5 godz
Miejsce: we wnętrzu lub w plenerze
Liczba prowadzących: 1 animator w stroju świętokrzyskiego bajarza-chłopa

Opis: Bajarz wciąga grupę w udział w fabularyzowanej zabawie, której scenariusz osnuty jest wokół legend o świętokrzyskich zbójach i czarownicach. Często grupa jest dzielona na współpracujące zespoły rywalizujące w kolejnych zabawach - próbach o wstąpienie do bractwa świętokrzyskich zbójów i czarownic. Zabawy taneczno-ruchowe mieszane są z gawędami. W zależności od zapotrzebowania nacisk kładziony jest na zabawy lub gawędy. Całość kończy się pasowaniem na zbójów i czarownice świętokrzyskie, można zamówić certyfikaty. Bajanie skonstruowane jest tak by w żywy, wesoły i dynamiczny sposób przekazać grupie prawdziwą wiedzę o regionie, jego tradycjach, kulturze i legendach. W programie m.in.: kręcenie na maczudze, bieg z uśmiechem i uprzejmością, nauka latania na miotle, i inne.

W poszukiwaniu eliksiru miłości

Grupa docelowa: dorośli
Czas trwania: ok 1,5 godz
Miejsce: we wnętrzu lub w plenerze
Liczba prowadzących: 1 animator w stroju świętokrzyskiego bajarza-chłopa

Opis: Bajarz wciąga grupę w udział w fabularyzowanej zabawie, której scenariusz osnuty jest wokół autentycznych regionalnych podań o eliksirze miłości. Nie brak też odniesień do legend o świętokrzyskich zbójach i czarownicach. Zabawy taneczno-ruchowe mieszane są z gawędami. W zależności od zapotrzebowania nacisk kładziony jest na zabawy lub gawędy. Całość kończy się zdobyciem sekretu eliksiru miłości, ewentualnie na zamówienie: pasowaniem na zbójów i czarownice świętokrzyskie i certyfikatami. Bajanie skonstruowane jest tak aby grupę rozbawić i rozruszać oraz przy okazji w żywy, wesoły i dynamiczny sposób przekazać grupie prawdziwą wiedzę o regionie, jego tradycjach, kulturze i legendach. W programie m.in.: tańce przytulańce, pikantne przyśpiewki, nauka latania na miotle i inne.

Napad zbója / zbójów świętokrzyskich

Grupa docelowa: dzieci, młodzież, dorośli
Czas trwania: ok 1 godz
Miejsce: we wnętrzu lub w plenerze
Liczba prowadzących: min 1 animator w stroju zbója świętokrzyskiego

Opis: Zbój/ zbóje napadają z głośnym hukiem (na dworze: petardy) i porywają kogoś z uczestników. Rozpoczyna się wesoła i dynamiczna zabawa podczas której grupa stara się poprzez kolejne próby-zabawy uwolnić zakładnika oraz dowieść, że jest godna wstąpienia do bandy zbójeckiej. Całość kończy się zbójecką przysięgą (opcjonalnie: certyfikaty). Napad-animacja skonstruowane jest tak aby grupę rozbawić i rozruszać oraz przy okazji w żywy, wesoły i dynamiczny sposób przekazać grupie prawdziwą wiedzę o regionie, jego tradycjach, kulturze i legendach.

Kraina Legend Świętokrzyskich

Świat magii. Jak się okazuje świat ten nie zaginął. Odnaleźć go można na terenie Gór Świętokrzyskich. Wśród mieszkańców gmin okalających Łysą Górę po dziś dzień krąży wiele legend i podań ludowych. Ich bohaterami są bogini Makosz, zbój Kak, Płanetnik, Południca, Licho, Topielica, Błędnice i wiele innych postaci znanych z wczesnosłowiańskiej kultury naszych przodków.

Biorąc udział w grze terenowej, której scenariusz oparty jest na świętokrzyskich legendach, stajemy się nie tylko widzem, ale i aktywnym uczestnikiem tajemniczych wydarzeń. W pięknej scenerii Świętokrzyskiej Puszczy i wśród malowniczych „pasiaków” rozpoczynamy naszą wędrówkę.

Gry terenowe noszą szumne nazwy: Guślarka, Domowiki, Czarownice, Latwaice, Zbóje, Mnich czy Makosz. Każda z zabaw to oddzielna historia, inna legenda, zabawa i inne emocje. Każda z nich bezpośrednio wiąże się z naszym wspaniałym regionem i niewątpliwie dostarczy wielu ciekawych atrakcji. Zapraszamy.

TOP
ZAMÓW WYCIECZKĘ / PRZEWODNIKA
close slider

    Termin przyjazdu:

    Termin wyjazdu:

    Zakres usług: