Poznaj Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie zajmuje powierzchnię 11.691 km2. Podzielone jest na 102 gminy i 14 powiatów, w tym jedno miasto Kielce na prawach powiatu. Największym terytorialnie miastem województwa i jego głównym ośrodkiem miejskim, przemysłowym, kulturalno – naukowym są Kielce.

Pozostałe większe miasta to: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko – Kamienna i Sandomierz. Województwo Świętokrzyskie położone jest w południowo-wschodniej części Polski. Zamieszkuje je ok. 1,3 mln mieszkańców. Region znajduje się w samym centrum kraju, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Świętokrzyskie graniczy z sześcioma województwami: od północy z mazowieckim, od wschodu z lubelskim, od południowego – wschodu z podkarpackim, od południa z małopolskim, od południowego – zachodu ze śląskim, a od zachodu z łódzkim.

Cały region położony jest w lewostronnej części dorzecza Wisły. Województwo Świętokrzyskie to region bardzo atrakcyjny. Na turystów czeka tu nieskazitelnie czyste powietrze, niebo pełne ptactwa, ogromne połacie lasów będące schronieniem licznych gatunków zwierząt, wijące się rzeki i strumienie, pola i łąki, góry i doliny usłane licznymi szlakami turystycznymi, zarówno pieszymi, jak i rowerowymi, wiodącymi przez przepiękne zakątki województwa. Odważniejsi mogą latać, jeździć na nartach czy ścigać się na torze wyścigowym.

Województwo Świętokrzyskie to jednak nie tylko rozrywki dla ciała, ale przede wszystkim balsam dla duszy. Historia przeplata się z legendą, wspaniałe zabytki architektury, kultury i pomniki przyrody przybliżą nam zamierzchłe czasy, przedstawią nam region sprzed setek lat. Kościoły, zamki, pałace, kapliczki, muzea, to wszystko czeka na Państwa w każdym zakątku świętokrzyskiej ziemi. Niektóre licznie odwiedzają turyści, inne mało uczęszczane, troszkę zapomniane, urzekają swym niedocenionym, dziewiczym pięknem, czekając na ponowne odkrycie. Będąc w Świętokrzyskiem nie można się nudzić dzięki odbywającym się tutaj regularnie wydarzeniom kulturalnym, a przede wszystkim dzięki ludziom, którzy przygotowali dla Państwa doskonałą bazę noclegową, wyśmienite restauracje i słodkie kawiarenki.

Góry Świętokrzyskie to najstarsze góry w Polsce, stanowią część Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Utworzono tutaj Świętokrzyski Park Narodowy. Ochroną objęto najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich – pasmo Łysogór, o dł. ok. 15 km z dwoma kulminacjami (Łysica – 614m. i Łysiec – 595m.). Na Łyścu wznosi się klasztor zwany Świętym Krzyżem, od którego wzięły nazwę całe góry. Łysogóry mają strome stoki i zalesiony grzbiet. W całym województwie świętokrzyskim odnajdziemy stanowiska skalne bogate w odkrycia archeologiczne z różnych okresów kształtowania się ziemi i początków bytowania człowieka w tym regionie.

Góry Świętokrzyskie to nie tylko przepiękne lasy, wąwozy lessowe, rumowiska skalne ale również zamki, klasztory i co najważniejsze zabytki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. W Nowej Słupi co roku jest organizowana duża impreza kulturalna prezentująca okres historii tych ziem od czasów rzymskich.

Wybrane atrakcje naszego województwa

Święty Krzyż

Święty Krzyż, dawniej: Łysieć lub Łysa Góra, wznosi się 595 m. npm. Z wysokości tej góry rozciąga się niepowtarzalny widok na rozległą okolicę, liczne wioski i miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Tarnobrzeg, Połaniec. Już w starożytności w pobliżu Świętego Krzyża przechodził szlak handlowy prowadzący znad Morza Czarnego i Rusi Czerwonej do miast Morza Bałtyckiego.

W czasach przedchrześcijańskich gromadzili się tutaj ludzie, by odprawiać pogańskie obrzędy religijne i tutaj czczono boga wiatrów, boga wojny i boga przyjaźni. Świadectwem po dawnym ośrodku kultu pogańskiego jest zachowany do dnia dzisiejszego tzw. wał kultowy (ok. 1,5 km długości) pochodzący z VIII-X wieku.

Góra Łysica

Łysica (pot. Góra Świętej Katarzyny[1]) – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich o wysokości 611,8 m n.p.m.[2] Znajduje się w zachodniej części Łysogór, na południowy wschód od wsi Święta Katarzyna. Należy do Korony Gór Polski, jest jej najniższym szczytem. Znajduje się w obszarze ochrony ścisłej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Góra ma dwa wierzchołki. Wschodni wierzchołek, nazywany Skałą Agaty lub Zamczyskiem, wznosi się na wysokość 608 m n.p.m.[1] Jest to skalna grań (wychodnia kwarcytów) o długości ok. pół kilometra. Na wyższym wierzchołku zachodnim znajduje się replika pamiątkowego krzyża z 1930 r. oraz nieliczne pozostałości wieży triangulacyjnej...

Święta Katarzyna

Święta Katarzyna – miejscowość położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Bodzentyn. W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie kieleckim. Miejscowość jest siedzibą parafii św. Katarzyny. Święta Katarzyna znajduje się u podnóża Łysicy (612 m n.p.m.) – najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich.

Przez wieś przepływa strumień, który jest jednym z cieków źródłowych Czarnej Nidy. Przez wieś przechodzi czerwony szlak turystyczny – Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków, niebieski szlak turystyczny im. E. Wołoszyna z Wąchocka do Cedzyny oraz czerwony szlak rowerowy z Cedzyny do Nowej Słupi.

Rezerwat Kadzielnia

Kadzielnia to charakterystyczne dla krajobrazu Kielc wzgórze o wysokości 295 m n.p.m. położone w południowej części miasta. Na zboczach wzniesienia rosły rośliny służące do sporządzania kadzideł – stąd nazwa.

Od XVIII wieku eksploatowano tu wapienie dla celów budowlanych. W roku 1886 zbudowano trzy piece do wypalania wapna. W 1938 roku zakłady Kadzielni posiadały 200 pracowników ...

Zamek w Chęcinach

Zamek chęciński został wybudowany na przełomie XIII/XIV w. i obejmował wówczas tylko część wschodnią z dwiema okrągłymi wieżami – tzw. zamek górny. Niestety, nie wiadomo kto i kiedy dokonał jego fundacji.

Jedna z hipotez głosi, że warownię wystawił biskup krakowski Jan Muskata, który był zwolennikiem króla czeskiego i polskiego Wacława II  …

Wzgórze Karczówka

Nieco z dala od centrum Kielc znajdują się rezerwaty przyrody: Karczówka, Skalny im. Jana Czarnockiego, Biesak-Białogon i Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego. Trzy pierwsze mieszczą się w zachodnich dzielnicach Kielc. Rezerwat Karczówka to rezerwat częściowy o powierzchni 26,55 ha, stworzony w 1953 roku. Na Karczówce zaczyna się znakowany szlak koloru czerwonego: Kielce ul. Podklasztorna – Karczówka ...

Brama Krakowska w Szydłowie

W północnej części miasta, nieopodal kościółka św. Ducha znajdowała się Brama Opatowska. Doprowadzona do ruiny, wystawiona została w poł. XIX wieku na licytację. Niestety, odwrotnie jak w przypadku murów, na bramę nabywca się znalazł. Budowlę w całości rozebrano.

Komisja powołana na potrzeby licytacji ustaliła, iż brama zawiera 100 "siągów" kamienia (1 siąg to wg tejże komisji - 3 łokcie szer., 3 dł. i 1,5 wys. wartości 15 gr). Podobny los spotkał ...

Dąb Bartek

Król Puszczy Świętokrzyskiej rośnie kilkanaście kilometrów na północ od Kielc – przy drodze Ćmińsk – Samsonów – Barcza. Znajduje się przy pięknej alei drzew, na wysokiej skarpie nad rzeką Bobrzą, nad którą już w XVII w. przerabiano w kuźnicach rudę na żelazo.

W XVIII w. rósł na terenie wójtostwa Bartków - Adamów, którego ziemie sięgały od Szałasów po Goleniawy na południe (był też młyn zwany „Bartek”).

Pustelnia w Rytwianach

Klasztor położony jest w specjalnej, leśnej strefie przyrodniczo - krajobrazowej z przewagą buka, dębu i grabu, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdujemy ciekawy pomnik przyrody – dąb 3-bratek (Trzybratek).

Według tradycji w niewielkiej odległości od klasztoru w miejscu, gdzie obecnie jest kapliczka MB Fatimskiej był staw, w którym kameduli hodowali ryby dla własnych potrzeb a wiele lat później pobierano stąd wodę ...

Średniowieczny Gród Pędzików

„GRÓD” to żywa lekcja historii średniowiecza znajdująca się 20 minut jazdy samochodem od Kielc, która zrodziła się z pasji, zainteresowań i niezwykłych – zapomnianych już dziś umiejętności.

To lekcja, na której powinniście Państwo być obowiązkowo, bo ta lekcja jak niewiele lekcji z całego naszego życia, po prostu zapada głęboko w pamięć na długo …

Park Etnograficzny w Tokarnii

Głównym obiektem Muzeum Wsi Kieleckiej jest Park Etnograficzny w Tokarni koło Chęcin, położony przy drodze krajowej nr 7 z Kielc do Krakowa.

Zadaniem skansenu jest zachowanie zabytków budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego kielecczyzny oraz prezentowanie ich w otoczeniu zbliżonym do pierwotnego i w naturalnych zespołach fragmentów wsi. ...

Jaskinia Raj

Jaskinia „Raj” jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Zachwyca bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych.

Występują tutaj skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu. Jaskinia uznana została za rezerwat przyrody nieożywionej i stanowisko archeologiczne …

Ruiny zamku w Bodzentynie

Ruiny bodzentyńskiego zamku położone są na stromym brzegu rzeki Psarki. Od początku swoich dziejów zamek był często rozbudowywany przez kolejnych właścicieli - biskupów krakowskich, do dziś jednak widoczne są jeszcze mury pierwotnej budowli średniowiecznej.

Kiedyś zamek był wielką rezydencją na którą składał się też ogród włoski rozciągający się do terenu pobliskiego kościoła, zwierzyniec oraz kilkanaście budynków ...

Ruiny zamku Krzyżtopór

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe - pełna magii i tajemniczości ruina zagubiona wśród pól i wzgórz ziemi opatowskiej, z dala od głównych dróg i szlaków. Jest zabytkiem klasy międzynarodowej, wyjątkowym, chociaż mocno zniszczonym.

We wrześniu 2010 r. rozpoczęły się prace na terenie ogrodów pałacowych. Poprzednie wykopaliska prowadziła na tym terenie ekipa prof. Majewskiego w latach 70 i 80. Niestety, brak ich dokumentacji. Obecne …

Pałac w Kurozwękach

Kurozwęki, niegdyś niewielkie miasteczko nad brzegiem doliny rzeki Czarnej, jako wieś należąca do grodu krakowskiego pojawia się w źródłach w 1246 roku. Wtedy to, w dokumencie księcia sandomierskiego i krakowskiego Bolesława Wstydliwego występuje comes Mistigneuus filius Martini de Kurozwansch.

Pozostawała w rękach Poraitów herbu Róża, rodu na poły legendarnego, wywodzonego przez Długosza z Czech jako związanego z legendą św. Wojciecha …

Fabryka AS Ćmielów

Fabryka Porcelany AS Ćmielów to manufaktura, kultywująca przedwojenne tradycje wytwórni Świt w Ćmielowie. Początki produkcji porcelany w Ćmielowie sięgają roku 1804. Obecna nazwa, przyjęta po prywatyzacji w 1996r., wywodzi się od pierwszych liter imienia i nazwiska nowego właściciela – Adama Spały.

Kontynuując wieloletnie tradycje, zajmujemy się głównie produkcją miniaturowych rzeźb porcelanowych, zaprojektowanych …

Dom Długosza w Wiślicy

Dom Długosza w Wiślicy jest piętrowym, późnogotyckim ceglanym budynkiem, rozplanowanym na rzucie wydłużonego prostokąta o obszernej sieni na przestrzał.

Dom został zbudowany w 1460 roku i przeznaczony był dla wikariuszy i kanoników kolegiaty przy ulicy Krakowskiej. W sieni, korytarzu i pokojach zachowały się belkowane stropy z resztkami polichromii. Na piętrze mieści się sala-refektarz, dawna …

Uzdrowisko w Busku Zdroju

Największymi bogactwami „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. są woda siarczkowa oraz solanka jodkowa, a także produkowana od 1960 roku naturalna woda mineralna „Buskowianka Zdrój”. Cieszy się ona uznaniem wśród klientów dbających o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.

„Buskowianka” w naturalny sposób uzupełnia gospodarkę mineralną organizmu, zalecana jest w profilaktyce osteoporozy, schorzeń nowotworowych oraz układu …

Park Legend w Nowej Słupii

Prastare Góry Świętokrzyskie kryją wiele tajemnic, przekazywanych z pokolenia na pokolenie w legendach i podaniach. My postanowiliśmy zebrać je w jednym miejscu, opisać i pokazać, aby zachować dla przyszłości to bezcenne, niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu.

Tak powstała idea budowy Parku Legend, do którego pierwszych gości zaprosiliśmy…

Osada w Hucie Szklanej

To miejsce o charakterze turystyczno – edukacyjno - rekreacyjnym, które pozwala przenieść się turystom w czasy pierwszych osadników Gór Świętokrzyskich. Tutaj każdy może poznać średniowieczną rzeczywistość z całym jej kolorytem.

To właśnie tu można spotkać bohaterów świętokrzyskich legend, a także pierwszych osadników Gór Świętokrzyskich i ich pracę …

Dymarki Świętokrzyskie

Dymarki Świętokrzyskie – impreza plenerowa odbywająca się co roku w Nowej Słupi u stóp Łysej Góry. Ma najdłuższą tradycję w regionie.

W 1967 roku działacze skupieni wokół ówczesnego Zarządu Okręgu PTTK w Kielcach podjęli inicjatywę zorganizowania imprezy plenerowej, której główny element stanowiłaby prezentacja procesu wytopu żelaza ...

Święto Śliwki w Szydłowie

Święto Śliwki ma już ćwierć wieku. To największa impreza plenerowa w Szydłowie i jedno z największych tego typu wydarzeń w województwie świętokrzyskim.

Na wystawach prezentowanych jest kilkanaście odmian śliwek, odbywa się pokaz suszenia śliwek starodawnym sposobem „na laskach”, Koła Gospodyń Wiejskich przygotowują ...

Święto Truskawki w Bielinach

Sztandarowe święto gminy Bieliny – Dzień Świętokrzyskiej Truskawki. To już XXIII edycja tego smakowitego święta, które przyciąga setki mieszkańców gminy, regionu świętokrzyskiego oraz turystów z całego kraju.

Urokliwa lokalizacja u stóp Świętego Krzyża z pewnością uatrakcyjni wydarzenie ...

Sandomierz

Sandomierz to piękne miasto królewskie malowniczo położone nad Wisłą, w województwie świętokrzyskim, przy trasie nr 79, około 15 km od Tarnobrzega.

Sandomierz - Mały Rzym. Historyczny Sandomierz bywa nazywany "Małym Rzymem", a to dlatego, że podobnie, jak włoska stolica, ulokował się na 7 wzgórzach, a ponadto pod obydwoma miastami ciągną się tajemnicze, podziemne korytarze. Sandomierz, podobnie jak Kazimierz Dolny, odznacza się tą niepowtarzalną atmosferą, klimatem dającej się tu odczuć przeszłości, przenikającej urokliwe zaułki. Nie wystarczy o tym mieście czytać, trzeba je zobaczyć i poczuć.

Sandomierz zyskał znacznie na sławie ...

Kielce

Stolica województwa świętokrzyskiego. Blisko 200-tysięczne miasto położone nad rzeką Silnicą, w Górach Świętokrzyskich, będących częścią Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Osada nad Silnicą powstała w XI stuleciu i od tego czasu aż do XVIII wieku Kielce były własnością prywatną biskupów krakowskich. Brak jest dokładnej daty nadania praw miejskich.

Dynamiczny rozwój Kielce przeżywają w XVI i XVII wieku, jest to związane z eksploatacją i przerobem rud miedzi, żelaza i ołowiu. W 1816 roku Stanisław Staszic zakłada w Kielcach Dyrekcję Główną Górniczą i Szkołę Akademiczno-Górniczą - pierwszą w kraju wyższą uczelnię techniczną. Najstarszym zakładem przemysłowym miasta jest Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" ...

Chęciny

Chęciny są miasteczkiem położonym w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich przy trakcie z Kielc do Krakowa.

Pochodzenie nazwy miasta jest nieznane. Etymologicznie mogła ona być związana z osobą Chętka (od wyrazów chętny, chętka). Jest wysoce prawdopodobne, że forma liczby mnogiej powstała w wyniku przyłączenia kilku obiektów geograficznych.

Na przestrzeni dziejów nazwa miasta przybierała różne formy: Hancin, Chanczyn, Chencziny, Chencinium, Checziny, Chancziny, Chęciny.

Pierwsza wzmianka o Chęcinach – jeszcze jako osadzie – pochodzi z 22.V.1275 r., a zawarta została w przywileju Bolesława ...

Pińczów

Pińczów jest miastem powiatowym, położonym w południowej części województwa świętokrzyskiego nad Nidą, lewym dopływem Wisły. Na południe od niego rozciąga się, dosyć szeroka w tym miejscu, dolina pokryta łąkami, błoniami, oczkami wodnymi z szuwarami i starymi korytami rzeki.

Natomiast od północy otaczają miasto niewysokie wzgórza (do 290 m n.p.m.) Garbu Pińczowskiego, z wyraźnie zaznaczoną górą św. Anny (czyli Klasztorną), górą Zamkową (czyli Winicą) i wysuniętą najbardziej na wschód górą Grodzisko....

Busko Zdrój

Busko-Zdrój – uzdrowiskowe miasto w województwie świętokrzyskim, stolica powiatu buskiego, siedziba gminy Busko-Zdrój. Prawa miejskie uzyskało w 1287 roku, zostały odebrane w 1869 roku, przywrócone w 1916 roku. W ostatniej ćwierci XVI wieku było miastem klasztoru norbertanek buskich w województwie sandomierskim.

Stanowi punkt początkowy czerwonego szlaku turystycznego prowadzącego do Solca-Zdroju. Leży w regionie Ponidzie od przepływającej przez nie rzeki Nidy, na Garbie Wójczańsko-Pińczowskim.

Muzeum
Narodowe

Najcenniejszym zabytkiem Kielc jest pałac biskupów krakowskich popularnie nazywany zamkiem. Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach znajduje się przy ulicy Plac Zamkowy 1 i obecnie jest siedzibą Muzeum Narodowego.

Jest to jeden z głównych symboli miasta, barokowy pałac, dawna rezydencja biskupów krakowskich. Pałac zakwalifikowany został do najwyższej klasy – grupy „0” w dawnej klasyfikacji zabytków ...

Muzeum
Zabawy i Zabawek

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach to istny raj dla dzieci i dla dorosłych. Jest to najstarsze i największe muzeum zabawek w Polsce.

W zabytkowym budynku dawnych hal targowych (XIX w.) zaprezentowano 12 wystaw tematycznych i ekspozycje zmienne w 2 galeriach; w sumie zbiory to kilka tysięcy eksponatów, zabawki historyczne i ludowe, modele samochodów, pojazdów, statków, kolejki, lalki teatralne itp. ...

Oblęgorek muzeum H.Sienkiewicza

Położony na skarpie pałacyk, wybudowany został w latach 1900-1902. Pisarz traktował go jako letnią rezydencję. Stoi on, jak niegdyś, w starym parku, urządzonym przez znanego warszawskiego ogrodnika – Franciszka Szaniora – twórcę Ogrodu Saskiego. Wiedzie do niego piękna, 4-rzędowa aleja lipowa.

Na parterze odtworzono mieszkanie Sienkiewicza – gabinet, salon, jadalnię, palarnię i sypialnię – gdzie zobaczymy ...

Muzeum Archeo w Krzemionkach

Od chwili odkrycia prahistorycznych kopalń w Krzemionkach i rozpoczęcia organizacji rezerwatu archeologicznego pojawiały się głosy o konieczności stworzenia muzeum pradziejowego górnictwa krzemienia. Pierwszym merytorycznym opiekunem zabytku z ramienia Państwowego Muzeum Archeologicznego został Stefan Krukowski.

Jego działalność w okresie międzywojennym skupiała się przede wszystkim na badaniach i sprawach ochrony rezerwatu, choć wielokrotnie w swoich wypowiedziach podnosił postulat utworzenia placówki muzealno-naukowej ...

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Muzeum zlokalizowane jest w części budynku szkoły, do której Stefan Żeromski uczęszczał w latach 1874-1886. W opuszczonym gmachu szkoły, 28 czerwca 1965 roku, z inicjatywy kustosz ówczesnego Muzeum Świętokrzyskiego Aleksandry Zasuszanki Dobrowolskiej otwarto Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego.

W zbiorach muzeum znajdują się między innymi rękopisy niektórych utworów Żeromskiego, płyta gramofonowa z 1924 roku z nagranym głosem pisarza, kolekcja fotografii szkolnych kolegów Żeromskiego pochodzących z lat 1884-1886, a także zespół ilustracji do utworów pisarza.

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

Instytucja muzealno-edukacyjna zlokalizowana w Kielcach, zajmująca pomieszczenia dawnego więzienia przy ul. Zamkowej 3. W 1995 roku z pomocą społeszności lokalnej w pomieszczeniach więzienia utworzono Muzeum Pamięci Narodowej. Placówka działała do 2005 roku.

W 2011 roku w ramach jednostki budżetowej „Wzgórze Zamkowe”, muzeum wznowiło działalność, urządzając ekspozycję, poświęcona więźniom oraz historii, ośrodek prowadzi również działalność edukacyjną, archiwalno-dokumentacyjną.

Klasztor Cystersów w Jędrzejowie

Opactwo jędrzejowskie jest najstarszym opactwem cysterskim na ziemiach polskich. Zostało ono ufundowane w 1140 r. przez Janika Jaksę, późniejszego arcybiskupa gnieźnieńskiego i jego brata Klemensa.

Na ich zaproszenie zakonnicy przybyli z francuskiego Morimondu do osady zwanej wówczas Brzeźnica. Klasztor jędrzejowski powstał jako dwudziesta pierwsza filia francuskiego klasztoru. By odróżnić go od macierzy, nazwany został „Morimondem mniejszym”. Fundator Janik uposażył klasztor częścią swej ojcowizny – ośmioma wsiami ...

Opactwo Cystersów w Wąchocku

Klasztor w Wąchocku został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku. Jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektury romańskiej Polsce. Fundatorem opactwa był w 1179 roku biskup krakowski Gedeon (Gedko). Budowniczym opactwa był Simon, z pochodzenia Włoch.

Klasztor dwukrotnie niszczyły najazdy tatarskie. Dzięki sile woli i wytężonej pracy zakonnicy powoli przywracali go do dawnej świetności.  Wąchock staraniem cystersów w 1454 roku otrzymał prawa miejskie na prawie magdeburskim ...

Odkrywaj Świętokrzyskie ze mną

MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZANIA centrum W FORMIE GRY. UNESCO - rez. Kadzielnia z jaskiniami, Aleja Sław, Wzgórze Katedralne z Muz. Narodowym , Ośrodk Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Muz. Lat Szkolnych St. Żeromskiego, Zabytkowy Deptak ul. H. Siekiewicza, Rynek, Muz Zabawek i Zabawy, kościół Św. Wojciecha, Muz. Historii Kiec, Ogród Botaniczny, rez. Karczówka z zespołem klasztornym po benedyktyńskim, Geopark

Zamek Królewski z przełomu XIII i XIVw. Zabytkowy Rynek. Klasztor Franciszkanów, Synagoga, zabytkowa kamienica z XVI w „Niemczówka” W pobliżu: spływy kajakowe, Gród Pędzików, Muz. Wsi Kielckiej – Skansen w Tokarni, Regionalne Centum Naukowo – Technologiczne Leonardo da Vinci.

Muzeum Zegarów Słonecznych. Klasztor Cystersów. Ciuchcia Expres Ponidzie.

W pobliżu liczne wyrobiska po dawnych marmurołomach.

Muzeum H. Sienkiewicza, dok którego prowadzi zabytkowa Aleja Lipowa. W pobliżu: Grota Św. Rozalii, punkt widokowy na górze Sieniawskiej, Strawczyn – miejsce urodzin St. Żeromskiego.

W pobliżu: tropy Tetrapoda, pozostałość po SOP - huta Józef

Warsztaty pszczelarskie, Muz. Minerałów i Skamieniałości, kontemplacyjny klasztor ss Bernardynek, kapliczka St. Żeromskiego W pobliżu: Park Rozrywki i Aleja Miniatur najważniejszych budowli świata.

Najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich 614m.n.pm. zaliczany do Korony Gór Polskich i Korony Gór Świętokrzyskich. Po drodze kapliczka i Źródełko Św. Franciszka.

„Żeromszczyzna” – Szklany Dom i Muzeum St. Żeromskiego. Teren spacerowy.

Huta Szklana. Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, punkt widokowy na Drogę Królewską, Muz. Przyrodnicze ŚPN. Rumowiska skalne – Gołoborze na Łysej Górze 595 m.n.p.m. W pobliżu w Hucie szklanej: Osada Średniowieczna, Harmonia – Świętokrzyska Zagroda Kultury, ogród sensoryczny.

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” – Park Legend, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, kamienny pielgrzym Emeryk. Początek Drogi Krzyżowej na Św. Krzyż.

Zabytkowa Zagroda Czernkiewiczów, pozostałości zamku biskupów krakowskich z XIV w. siedziba dyrekcji ŚPN, kirkut. Rynek dolny i górny, kościół pw. Św. Stanisława i kościół Św. Ducha. W pobliżu: farma Osiołkowo, prezentacja warsztatów tkackich.

Historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy. Muzeum Okręgowe, Podziemna Trasa Turystyczna - dawne składy kupieckie, Zbrojownia Rycerska, Świat Ojca Mateusza – wystawa figur woskowych, mury obronne z XIV w – Brama Opatowska i Ucho Igielne, Turystyczny rejs statkiem po Wiśle, Dom Długosza, zabytkowy rynek z ratuszem, liczne kościoły w tym św. Jakuba i bazylika mniejsza p.w. NMP z XIV w. Malownicze wąwozy lessowe Piszczele i Królowej Jadwigi. W pobliżu: Góy Pieprzowe z punktami widokowymi, szlak winnic, Muzeum Wnętrz w Śmiłowie

Podziemna Trasa Turystyczna- dawne składy kupieckie, zabytkowy rynek, warsztaty krówkowe, romańska kolegiata św. Marcina, zespół klasztorny Bernardynów. W pobliżu: źródełko i kapliczka Wincentego kadłubka w Karwowie

Zamek Krzyżtopór z pierwszej połowy XVII w.zbudowany na wzór roku kalendarzowego.
W pobliżu: Neolityczna Wioska w miejscowości Kopiec. Klimontów.

Pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu z XVII w. Muzeum Filmowe „Czarnych Chmur”, kapliczka i źródełko „na Browarku”, dąb 3-Bratek. W pobliżu: drewniany kościół w Strzegomiu, Dom i Biblioteka Sichowska

Zespół pałacowo-parkowy, stadnina bizonów – Safari Bizon, labirynt bukowy i kukurydziany w sezonie letnim.

„Polskie Carcassonne” z zachowanym XIV wiecznym układem urbanistycznym – Stolica Śliwki, Brama Krakowska, synagoga, zamek królewski, kościół Wszystkich Świętych z gotyckimi polichromiami, Kościół św. Władysława i ruiny kościoła szpitalnego pw. Św. Ducha, jaskinia zbója Madeja.

Świętokrzyski Sztetl z jedyną na świecie szklaną bimą, Gęsia Studnia.

Zabytkowy park zdrojowy z kaplicą Św. Anny, sanatorium Marconi, Aleja Mickiewicza, kompleks wypoczynkowy z tężnią i domem zdrojowym. W pobliżu: degustacja i pokaz bicia oleju na zabytkowych urządzeniach, pomnik przyrody ożywionej Sosna Krocząca.

Muzeum regionalne im A. Dygasińskiego, wzgórze z kaplica Św. Anny i punktem widokowym, pałac Wielopolskich, kościół św. Jana Apostoła Ewangelisty, synagoga, zespół klasztorny franciszkanów OFM – sanktuarium Mirowskie. W pobliżu: Ogród na Rozstajach w Młodzawach Małych, spływy kajakowe, „Nidarium” – Ośrodek Edukacji w Umianowicach.

Dom Długosza, muzeum archeologiczno – historyczne z elementami multimedialnymi, grodzisko, bazylika mniejsza – sanktuarium Madonny Łokietkowej. W pobliżu: rezerwaty przyrody, Nadnidziański PK

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka. W pobliżu baseny siarczkowe i zabytkowy Solec Zdrój.

UNESCO – Neolityczne Kopalnie Krzemienia Pasiastego, jedyne miejsce na świecie gdzie występuje Krzemień pasiasty „diament świętokrzyski”

Żywe Muzeum Porcelany - fabryka porcelany. Rynek z wyposażeniem w kształcie filiżanek.

Klasztor Cystersów, pomnik sołtysa i aleja ze słynnymi kawałami.

Muzeum im. Orła Białego, Sanktuarium MB Ostrobramskiej

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. W pobliż: rez. Kamień Michniowski, Oczy Ziemi, Wykus.

Muzeum przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura

TOP
ZAMÓW WYCIECZKĘ / PRZEWODNIKA
close slider

    Termin przyjazdu:

    Termin wyjazdu:

    Zakres usług: