Aktywna turystyka: wycieczki przyrodnicze

„Ucz się nie krzywdzić ludzi ani zwierząt; im bardziej do tego przywykniesz, tym lepiej ci będzie wśród jednych i drugich …".

Poznawanie walorów przyrodniczych regionu jest dedykowane każdemu bez względu na wiek i możliwości fizyczne.  Turystyka przyrodnicza stawia na bezpośredni kontakt z przyrodą, dzięki czemu mamy możliwość podziwiania i czerpania przyjemności z piękna krajobrazu, przebywania w terenach gdzie panuje cisza i spokój.

Województwo Świętokrzyskie, to wymarzone miejsce na wycieczki z elementami przyrodniczymi. W świętokrzyskim jest duża ilość zróżnicowanych obiektów chronionych nie spotykana w innych rejonach naszego kraju:

1. Świętokrzyski Park Narodowy
2. Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia

 • Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy
 • Cisowsko – Orłowiński Park Krajobrazowy
 • Jeleniowski Park Krajobrazowy
 • Sieradowicki Park Krajobrazowy
 • Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy
 • Szaniecki Park Krajobrazowy
 • Kozubowski Park Krajobrazowy
 • Nadnidziański Park Krajobrazowy
 • Przedborski park Krajobrazowy (część)

3. Rezerwaty przyrody min. innymi: Chelosiowa Jama, Cisów, Białe Ługi, Góra Zelejowa, Perzowa Góra, Wykus, Góra Miedzianka, Jaskinia Raj, Szczytniak …
4. Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej:

 • Głazy narzutowe
 • Wychodnie skalne
 • Jaskinie
 • Drzewa, grupy drzew, krzewy ( Dąb Bartek k. Zagnańska)

5. Inne formy ochrony przyrody:

 • Natura 2000
 • Leśny Kompleks Promocyjny – Puszcza Świętokrzyska
 • Krajobrazy Góry Radostowej.

ZOBACZ DĘBA BARTKA ON-LINE! - Klinkij TUTAJ

Przyrodnicze wędrówki ułatwią nam ścieżki przyrodnicze. Wytyczono je z myślą o turystach chcących poznać przyrodę danego terenu. Ustawione tablice edukacyjne, bezpośrednie informacje przewodnika przybliżą wiadomości o występujących tu drzewach, ptakach, zwierzętach, owadach itd.  Możemy poznać leśne ścieżki edukacyjne Nadleśnictwa Daleszyce, Kielce, Łagów czy Zagnańsk. W ramach działalności Klubów 4H przyrodnicze ścieżki dydaktyczne  wytyczone są w gminach Masłów, Łopuszno, Sitkówka Nowiny.

Poznanie świata roślin i zwierząt, także w niesprzyjających warunkach pogodowych, zapewnią nam muzea, sale edukacyjne i wiejskie ogrody zoologiczne. To tutaj mamy możliwość zobaczyć  jak funkcjonuje azyl dla chorych zwierząt i  wziąć udział w warsztatach przyrodniczych np. w „Ptasim Azylu”.

W granicach administracyjnych Kielc znajdują się cztery rezerwaty przyrody nieożywionej i jeden krajobrazowy. Dlatego Kielce często nazywane są największym muzeum geologicznym pod niebem:

 • Rezerwat Kadzielnia, skalny grzebień zwany „ Skałką Geologów”, zbudowany ze skał dewońskich z licznymi skamieniałościami dawnych żyjątek morskich. Zjawiska krasu powierzchniowego jak i podziemnego ( Podziemna Trasa Turystyczna, Zespół Jaskiń Kadzielnianskich).
 • Rezerwat Wietrznia, wyrobiska kamieniołomów z profilami skał dewońskich (ścieżki edukacyjne Geopark z Galerią Ziemia).
 • Rezerwat Śluchowice, profil geologiczny skał przedstawiający „wzorcowy” przykład sfałdowania skał ( antyklina i synklina ).
 • Rezerwat Biesak – Białogon, kamieniołom częściowo zalany wodą z odsłonięciami skał dolnego kambru i ordowiku.
 • Rezerwat Karczówka, fragmenty lasu otaczający zespół klasztorny oraz pozostałości dawnych robót górnictwa kruszcowego powstałych przy wydobyciu rudy ołowiu.

Coraz bardziej powszechna staje się ekoturystyka. Jej rozwój związany jest ze wzrostem i zrozumieniem dla idei zrównoważonego rozwoju, czyli łączenia działalności turystycznej z ochroną przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym regionu.

„ Zrozumieć, pokochać, chronić” – to główny motyw wycieczek edukacyjnych o charakterze przyrodniczym .  Łatwiej jest zrozumieć , to co poznamy bezpośrednio, będziemy kochać  to co rozumiemy i lepiej  chronimy to co kochamy .

Jeżeli nie poznamy praw rządzących przyrodą , to nie uświadomimy sobie potrzeby jej ochrony , jej znaczenia dla nas samych i nie zachowamy jej dla przyszłych pokoleń .

Posiadam uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody. W ramach działalności PTTK Kielce został założony pierwszy w Polsce Klub Instruktorów Ochrony Przyrody, którego jestem członkiem. Na dzień dzisiejszy skupia on 27 osób z uprawnieniami .

Turystyka aktywna - najnowsze wpisy na BLOGU:

Oczy Ziemi - ciekawe miejsce w Świętokrzyskim
Nowa atrakcja województwa Świętokrzyskiego – „Oczy Ziemi” świętokrzyskie , a wszystko to za sprawą nadleśnictwa Suchedniów, które uznało że warto wypromować to miejsce czyli dawny, stary kamieniołom Gębury. BRAWO dla pomysłodawców!  Cieszy się ogromną popularnością, miejsce odwiedza dużo osób zwłaszcza w weekendy. Lokalizacja Zlokalizowany  między Suchedniowem a Skarżyskiem Kamienną . Można dojechać rowerem lub pieszo.
Gra miejska na bazie legendy o Halinie Krępniance. Nietuzinkowy sposób na poznanie historii Królewskiego Miasta Sandomierza w formie gry miejskiej. Uczestnicy poznają przedstawioną poniżej legendę. Celem jet uratowanie Haliny Krępianki ( odwrócenie biegu historii), ale żeby to uczynić trzeba wykonać kilka zadań, zdobyć kluczowe słowa do magicznego zaklęcia. Każdy kto ukończy grę otrzyma nagrodę. Poleca
Kadzielnia, to rezerwat geologiczno – przyrodniczy w granicach administracyjnych miasta Kielc. Kadzielnia (295 m n.p.m.) wchodzi w skład położonego w południowej i zachodniej części Kielc wapiennego Pasma Kadzielniańskiego. Najwyższe wzniesienie zwane Skałką Geologów to relikt dawnej Góry Kadzielnia. W 1962 roku, w części kamieniołomu obejmującej reliktowy ostaniec skalny nazywany Skałką Geologów (o powierzchni 0,6 ha),
Nordic Walking zapoczątkowano jako letni program treningowy narciarzy biegowych, którzy uprawiali tzw. Ski – walk. Celem było kształtowanie wytrzymałości i doskonalenie techniki kroku narciarskiego poza sezonem zimowym. Nordic Walking to technika – aktywność ruchowa w terenie. Ma wiele pozytywnych aspektów, ale przede wszystkim zdrowotnych, bo angażujemy do 90 % mięśni, odciążamy stawy kolanowe, biodrowe i
Przygotowałam dla Was wykaz szlaków pieszych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zanim przejdziecie niżej – polecam zajrzeć do artykułu, który napisałam już jakiś czas temu – Oznaczenia Szlaków w Polsce. Wszystkie poniżej opisane szlaki są niezwykle urokliwe, jednakże dzisiaj szczególnie polecam najnowszą trasę – szlakiem kolejki wąskotorowej, Św. Katarzyna Nowa Słupia. Przyrodniczo-kulturowa ścieżka edukacyjna łączy
„Ścieżka Mnicha”, „ Ścieżka Błędnego Rycerza „ czy „Aleja Królów” podobno wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale te wymienione na Zamek Królewski w Chęcinach. Bogata oferta, ciekawa historia i świetna lokalizacja przyciągają rzesze turystów. Zamek usytuowany jest na grzbiecie skalistego wzgórza – Góra Zamkowa 367 m. n.p.m. i góruje nad małym miasteczkiem – Chęciny .
TOP

Centrum preferencji Polityki prywatności

Necessary

Advertising

Analytics

Other

ZAMÓW WYCIECZKĘ
close slider

  formularz
  wycieczki

  Pola oznaczone * - są polami obowiązkowymi  TERMIN PRZYJAZDU:


  ZAKRES USŁUG:


  Przesyłając zapytanie ofertowe wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla kontaktu z Państwem w sprawie konkretnej wycieczki - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133,poz.883

  Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest firma Usługi Turystyczno Rekreacyjne DANUSIA Danuta Ramiączek, Niestachów 110, 26-021 Daleszyce. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania koniecznych rezerwacji, ubezpieczenia oraz realizacji programu. Firma Usługi Turystyczno Rekreacyjne DANUSIA nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych podmiotom nie związanym z procesem realizacji imprezy turystycznej, chyba że będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawienia danych osobowych a także prawo ich usunięcia. Pełny tekst związany z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj: Polityka prywatności