Aktywna turystyka: wycieczki przyrodnicze

„Ucz się nie krzywdzić ludzi ani zwierząt; im bardziej do tego przywykniesz, tym lepiej ci będzie wśród jednych i drugich …".

Poznawanie walorów przyrodniczych regionu jest dedykowane każdemu bez względu na wiek i możliwości fizyczne.  Turystyka przyrodnicza stawia na bezpośredni kontakt z przyrodą, dzięki czemu mamy możliwość podziwiania i czerpania przyjemności z piękna krajobrazu, przebywania w terenach gdzie panuje cisza i spokój.

Województwo Świętokrzyskie, to wymarzone miejsce na wycieczki z elementami przyrodniczymi. W świętokrzyskim jest duża ilość zróżnicowanych obiektów chronionych nie spotykana w innych rejonach naszego kraju:

1. Świętokrzyski Park Narodowy
2. Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia

 • Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy
 • Cisowsko – Orłowiński Park Krajobrazowy
 • Jeleniowski Park Krajobrazowy
 • Sieradowicki Park Krajobrazowy
 • Suchedniowsko – Oblęgorski Park Krajobrazowy
 • Szaniecki Park Krajobrazowy
 • Kozubowski Park Krajobrazowy
 • Nadnidziański Park Krajobrazowy
 • Przedborski park Krajobrazowy (część)

3. Rezerwaty przyrody min. innymi: Chelosiowa Jama, Cisów, Białe Ługi, Góra Zelejowa, Perzowa Góra, Wykus, Góra Miedzianka, Jaskinia Raj, Szczytniak …
4. Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej:

 • Głazy narzutowe
 • Wychodnie skalne
 • Jaskinie
 • Drzewa, grupy drzew, krzewy ( Dąb Bartek k. Zagnańska)

5. Inne formy ochrony przyrody:

 • Natura 2000
 • Leśny Kompleks Promocyjny – Puszcza Świętokrzyska
 • Krajobrazy Góry Radostowej.

ZOBACZ DĘBA BARTKA ON-LINE! - Klinkij TUTAJ

Przyrodnicze wędrówki ułatwią nam ścieżki przyrodnicze. Wytyczono je z myślą o turystach chcących poznać przyrodę danego terenu. Ustawione tablice edukacyjne, bezpośrednie informacje przewodnika przybliżą wiadomości o występujących tu drzewach, ptakach, zwierzętach, owadach itd.  Możemy poznać leśne ścieżki edukacyjne Nadleśnictwa Daleszyce, Kielce, Łagów czy Zagnańsk. W ramach działalności Klubów 4H przyrodnicze ścieżki dydaktyczne  wytyczone są w gminach Masłów, Łopuszno, Sitkówka Nowiny.

Poznanie świata roślin i zwierząt, także w niesprzyjających warunkach pogodowych, zapewnią nam muzea, sale edukacyjne i wiejskie ogrody zoologiczne. To tutaj mamy możliwość zobaczyć  jak funkcjonuje azyl dla chorych zwierząt i  wziąć udział w warsztatach przyrodniczych np. w „Ptasim Azylu”.

W granicach administracyjnych Kielc znajdują się cztery rezerwaty przyrody nieożywionej i jeden krajobrazowy. Dlatego Kielce często nazywane są największym muzeum geologicznym pod niebem:

 • Rezerwat Kadzielnia, skalny grzebień zwany „ Skałką Geologów”, zbudowany ze skał dewońskich z licznymi skamieniałościami dawnych żyjątek morskich. Zjawiska krasu powierzchniowego jak i podziemnego ( Podziemna Trasa Turystyczna, Zespół Jaskiń Kadzielnianskich).
 • Rezerwat Wietrznia, wyrobiska kamieniołomów z profilami skał dewońskich (ścieżki edukacyjne Geopark z Galerią Ziemia).
 • Rezerwat Śluchowice, profil geologiczny skał przedstawiający „wzorcowy” przykład sfałdowania skał ( antyklina i synklina ).
 • Rezerwat Biesak – Białogon, kamieniołom częściowo zalany wodą z odsłonięciami skał dolnego kambru i ordowiku.
 • Rezerwat Karczówka, fragmenty lasu otaczający zespół klasztorny oraz pozostałości dawnych robót górnictwa kruszcowego powstałych przy wydobyciu rudy ołowiu.

Coraz bardziej powszechna staje się ekoturystyka. Jej rozwój związany jest ze wzrostem i zrozumieniem dla idei zrównoważonego rozwoju, czyli łączenia działalności turystycznej z ochroną przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym regionu.

„ Zrozumieć, pokochać, chronić” – to główny motyw wycieczek edukacyjnych o charakterze przyrodniczym .  Łatwiej jest zrozumieć , to co poznamy bezpośrednio, będziemy kochać  to co rozumiemy i lepiej  chronimy to co kochamy .

Jeżeli nie poznamy praw rządzących przyrodą , to nie uświadomimy sobie potrzeby jej ochrony , jej znaczenia dla nas samych i nie zachowamy jej dla przyszłych pokoleń .

Posiadam uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody. W ramach działalności PTTK Kielce został założony pierwszy w Polsce Klub Instruktorów Ochrony Przyrody, którego jestem członkiem. Na dzień dzisiejszy skupia on 27 osób z uprawnieniami .

Turystyka aktywna - najnowsze wpisy na BLOGU:

„Ścieżka Mnicha”, „ Ścieżka Błędnego Rycerza „ czy „Aleja Królów” podobno wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale te wymienione na Zamek Królewski w Chęcinach. Bogata oferta, ciekawa historia i świetna lokalizacja przyciągają rzesze turystów. Zamek usytuowany jest na grzbiecie skalistego wzgórza – Góra Zamkowa 367 m. n.p.m. i góruje nad małym miasteczkiem – Chęciny .
Każdego roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przygotowuje ranking najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w naszym regionie. Największą liczbę turystów odnotował kompleks Jura Park w Bałtowie – 454 tys. osób. Na drugiej pozycji znalazł się klasztor na Świętym Krzyżu. Serce Gór Świętokrzyskich odwiedziło 350 137 osób. Podium zamyka Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajano, do którego przyjechało
TAGI: PRZEWODNIK ŚWIĘTA KATARZYNA, PRZEWODNIK ŁYSICA „ Kto wierzy w gusła temu d..a uschła” , usłyszałam przy źródełku św. Franciszka w Św. Katarzynie. To po co tyle wyrzeczeń, diet i poświęcenia ? Gdyby to było takie proste, zrobiłabym furorę , ale w tym przypadku nie chodzi o odchudzanie… Św. Katarzyna leży u stóp najwyższego wzniesienia
Przewodnik Świętokrzyski Danura ramiączek | Zdjęcie grupowe - w tle zamek w Chęcinach

Atrakcje Chęcin i okolic

Chęciny to niewielkie miasto w województwie świętokrzyskim, położone niedaleko Kielc, które dzięki bogatej ofercie atrakcji turystycznych może stanowić świetne miejsce zarówno na weekendowy wypad, jak i dłuższy pobyt. Historia Chęcin Informacje o mieście pojawiają się na kartach historii już w 1275 roku. Monumentalny zamek, który stanowi jedną z najważniejszych atrakcji miasta, w 1331 rok posłużył

Szlak miejski po Kielcach

Szlak miejski po Kielcach uwzględniający obiekty różnych wyznań. Szlak Miejski (koloru czerwonego) wytyczono z inicjatywy Turystycznego Związku Gmin Świętokrzyskich. Szlak oznaczono za pomocą prostokątnych znaków o wymiarach 9×15 cm składających się z trzech pasków, dwóch białych i środkowego czerwonego, oraz strzałek wskazujących kierunek wędrówki. W miejscach atrakcyjnych krajoznawczo umieszczono okrągłe kółka. Na trasie szlaku występują
W Polsce ustalone jest oznaczanie szlaku pieszego za pomocą trzech przylegających do siebie poziomych pasków, umieszczanych na drzewach, murach, skałach itp. Dwa zewnętrzne paski są barwy białej, natomiast środkowy jest wypełniony dowolną inną niż biała (np. czarną, czerwoną, niebieską, zieloną czy żółtą farbą). Podstawowy znak ma wymiary 9×15 cm. Znaki powinny być umieszczone w taki
TOP